DSB-Brandschutz

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej konstrukcji

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej konstrukcji

Aby zapewnić znormalizowaną i bezpieczną ochronę przeciwpożarową, istotne jest, abyśmy jako profesjonaliści w zakresie konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej spełniali odpowiednie podstawowe zasady i wymagania. Celem jest zapobieganie powstawaniu, rozprzestrzenianiu się i rozprzestrzenianiu pożarów. Szczegółowe cele z tym związane są określone w § 3 i § 14 Wzorcowego Kodeksu Budowlanego oraz w Załączniku I Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych. Skutkuje to następującymi czterema podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej konstrukcji.

Podstawowe zasady i cele ochrony przeciwpożarowej prawa budowlanego

Pierwsza podstawowa zasada konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej dotyczy zapobiegania pożarom oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu. W tym celu stosuje się różne środki, które dotyczą zarówno nowych budynków, jak i istniejących nieruchomości.
W tym kontekście podział każdego budynku na kondygnacje i pomieszczenia ma fundamentalne znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej konstrukcji. Na tej podstawie z kolei pomieszczenia lub większe powierzchnie systemu są oddzielone od siebie pod względem ochrony przeciwpożarowej. W ten sposób powstają tzw. sekcje dymowe lub ogniowe, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia.
Istotne znaczenie dla zapobieżenia wybuchowi pożaru ma również zastosowanie materiałów budowlanych ognioodpornych.

Druga podstawowa zasada konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej dotyczy ratowania ludzi i zwierząt. W przypadku pożaru centralne elementy każdego budynku muszą pozostać stabilne, dopóki wszyscy ludzie i zwierzęta nie zostaną uratowani. Warunkiem ratowania lub samoratowania jest budowa odpowiednich dróg ratowniczych i ewakuacyjnych.

Trzecia podstawowa zasada ochrony przeciwpożarowej konstrukcji obejmuje środki zapewniające skuteczną pracę gaśniczą. Należy stworzyć odpowiednie obszary umożliwiające straży pożarnej prawidłowe działanie. W tym kontekście ważne są również środki ostrożności mające na celu ochronę przed dymem i usuwanie dymu w celu ochrony ratowników. Ponadto dopływ i powrót wody gaśniczej muszą być zapewnione przez zainstalowane na stałe rury.

Czwarta podstawowa zasada ochrony przeciwpożarowej konstrukcji dotyczy uzgodnienia indywidualnych celów ochrony dla niektórych systemów konstrukcyjnych, które wykraczają poza środki zakotwiczone w prawie budowlanym. Może to być konieczne, na przykład, jeśli chodzi o ochronę szczególnej własności lub dóbr kultury. Tutaj ważne jest dokonanie indywidualnych ustaleń.

Jak możemy ci pomóc?

Po prostu napisz do nas e-mail. Chętnie pomożemy!
Scroll to Top